Styrelsen för Tingsryds fågelklubb 2021

HEM

Ordförande Peter Strömberg 070-2733025  peter.stromberg57Øgmail.com
Sekreterare Jan Borgehed 076-1271846 borgehedØtelia.com
Kassör Anders Borgehed 070-3744154   
Ledamot Johnny Carlsson 070-5815903 
Ledamot Krister Carlsson 070-6733598 

Protokoll

Ledamot Göran Eriksson 0459-809 90 
  Ledamot Oliver Olsson 072-9647038
  Medlemsansvarig Carina Widenstedt 073-3667481
  Peter Karlsson 070-6242998    
 
  Webmaster Roland Ylvén 070-2504147  roland.ylven5Øtelia.com  
   

Föreningens adress: Tingsryds fågelklubb c/o Jan Borgehed, Smöramåla, 360 13 Urshult