Tingsryds fågelklubb

HEM

Ordförande Peter Strömberg 070-2733025

peter.stromberg57Øgmail.com

Sekreterare Jan Borgehed

076-1271846

borgehedØtelia.com
Webmaster Roland Ylvén 070-2504147

roland.ylven5Øtelia.com

 
 

Föreningens adress: Tingsryds fågelklubb c/o Jan Borgehed, Smöramåla, 360 13 Urshult

SMS-grupp
Alla medlemmar i klubben är välkomna till sms-gruppen. Varje meddelande som skickas med mobilen kommer till alla i gruppen. Det kan gälla nyss gjorda spännande upptäckter av fåglar eller annan information som behöver komma ut snabbt. Tekniken användes flitigt vid artrallyt i november. Kontakta Oliver om du vill vara med i sms-gruppen.