Fåglar i Småland 2021                      Välj en kommun

Hela artlistan 2021
kronologisk ordning

 

Vem har flest?

 

Fågelbilder

 

Så här fungerar Artportalen

 

Dagens observationer

 

Artportalen

 

Presentationen av aktuella fågelobservationer och sammanställningar bygger på inrapporterade fågelobservationer till rapporteringssystemet Artportalen. Alla som rapporterar observationer gjorda i Småland till Svalan är med. Under länkarna finns

  • Hittills observerade arter i landskapet under året

  • Antalet arter som som var och en har rapporterat under året- Klicka på namnet för att se artlistan

  • Bilder på fåglar tagna i Småland

  • En manual som visar hur man kommer igång med Artportalen

  • Observationer från landskapet de senaste trettio dagarna

 

 

 

 

 

För att det ska bli en intressant sida är det viktigt att så många 
som möjligt är med. Skaffa ett användarkonto på Artportalen 
och rapportera sedan fåglar och andra djur och växter du ser. 
Väl mött i markerna.

SMOF är en regionalförening till Birdlife Sverige (Sveriges Ornitologiska Förening, SOF). 
Föreningen arbetar med fågelskydd, verkar som remissinstans, fungerar 
som en länk mellan länets fågelklubbar samt verkar för att sprida intresset 
för fåglar till allmänheten. 

Smålands Ornitologiska Förening

Medlemmar erhåller tidskriften Fåglar i Småland Milvus 4 ggr/år.