Fåglar i Tingsryds kommun 2024 

Hela artlistan 2024
kronologisk ordning

 

Vem har flest?

 

Fågelbilder i Tingsryd

 

Så här fungerar Artportalen

 

Dagens observationer

 

Vem är vem

Artportalen

 

Presentationen av aktuella fågelobservationer och sammanställningar bygger på inrapporterade fågelobservationer till rapporteringssystemet Artportalen. Alla som rapporterar observationer gjorda i Tingsryd kommun är med. Under länkarna finns

  • Hittills observerade arter i kommunen under året

  • Antalet arter som som var och en har rapporterat under året, klicka på namnet för att se artlistan

  • Bilder på fåglar tagna i Tingsryds kommun

  • En manual som visar hur man kommer igång med Artportalen

  • Observationer från kommunen de senaste trettio dagarna

 

 

 

 

 

För att det ska bli en intressant sida är det viktigt att så många som möjligt är med. Skaffa ett användarkonto på Artportalen 
och rapportera sedan fåglar och andra djur och växter du ser. Väl mött i markerna.Tingsryds fågelklubb

Bildades 1980 och har idag ungefär 70 medlemmar. Alla som tycker om att titta på fåglar är välkomna att vara med på klubbens aktiviteter.
Medlemsskap kostar 150 kronor, sätts in på bankgiro 5331-1973

 

Smålands Ornitologiska Förening

SMOF är en regionalförening till Birdlife Sverige (Sveriges Ornitologiska Förening, SOF). 
Föreningen arbetar med fågelskydd, verkar som remissinstans, fungerar 
som en länk mellan länets fågelklubbar samt verkar för att sprida intresset 
för fåglar till allmänheten. Medlemmar erhåller tidskriften Fåglar i Småland Milvus 4 ggr/år.